Kujawsko-pomorskie wsparcie dla Ukrainy

Projekt Kujawsko-pomorskie wsparcie dla Ukrainy

zakłada pomoc dla obywateli Ukrainy, w tym dla osób starszych, matek z dziećmi oraz osób z niepełnosprawnościami, którzy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy przybyli do Polski.

W ramach jednego z zadań utworzono Dzienny Punkt Pobytu w Toruniu zapewniający wsparcie dla uchodźców z Ukrainy. Usługi świadczone będą uczestnikom wymagającym ze względu na stan zdrowia, zabiegów pielęgniarskich, opiekuńczych, rehabilitacyjnych i psychologicznych. Dzienny Punkt wsparcia czynny jest w dni robocze przez 8 godzin dziennie.

W ramach zadania uruchomiliśmy dwie formy wsparcia:

  • Dzienny Punkt Pobytu (zlokalizowany w Toruniu przy ul. Grunwaldzkiej 64)
  • Usługi w miejscu zamieszkania (realizowane na terenie miasta Torunia)

Obie formy zapewniają wsparcie dla 30 osób. Usługi świadczone są uczestnikom wymagającym, ze względu na stan zdrowia, zabiegów pielęgniarskich, opiekuńczych, rehabilitacyjnych i psychologicznych w dni robocze przez 8 godzin dziennie.

Osobom korzystającym ze stacjonarnych usług Dziennego Punktu Pobytu zapewnione jest wyżywienie dostosowane do indywidualnego stanu zdrowia. Wsparcie w ramach zadania udzielane jest przez interdyscyplinarny zespół, składający się z pielęgniarek, fizjoterapeutów, opiekunów, psychologów, terapeutów zajęciowych.

Okres realizacji zadania: czerwiec – grudzień 2023 r.

Szczegółowe informacje i rekrutacja: